Välkommen till PwC i Almedalen!


Vi har bytt adress och du finner oss nu på:
http://blogg.pwc.se/almedalen

Hoppas du vill följa oss där!

Du kan även finna oss på:

Twitter: PwC_Almedalen
https://twitter.com/PwC_Almedalen

LinkedIn: PwC i Almedalen
http://goo.gl/wZIEac

Instagram: pwcalmedalen
http://instagram.com/pwcalmedalen

Facebook:
https://www.facebook.com/PwCAlmedalen?fref=ts

Hoppas vi möts på någon av våra platser!

 

Sammanfattning: Det 21:a århundradets arbetsplats – Är vi redo att möta samtiden?


PwC:s sista seminarium i Almedalen 2013 handlade om hur vi skapar framtidens attraktiva arbeten som bygger och lockar till sig talanger. Seminariet kom att präglas av intressanta diskussioner och olika perspektiv från de medverkande i panelen. 

Från vänster: Anna Kelly PwC, Henrik Steinbrecher PwC, Anton Johansson grundare och vd Osom, Lars Karlsson president KGH Border Services tidigare generalsekreterare för Världstullorganisationen och biträdande generaldirektör för Tullverket och Camilla Ljunggren vd Student Business Challenge.

Läs mer

Sammanfattning: “Sharing is caring” – Blir Sverige bättre om vi delar med oss?


Någon har myntat uttrycket “sharing is caring”, är detta ett talesätt som går att tillämpa även på den offentliga förvaltningen och skulle det göra Sverige bättre? En av frågorna som togs upp på torsdagens första seminarium var; vad behövs för att Sverige ska bli bättre på just ”Sharing is caring”? Det pratas om samverkan och att det kräver perspektivförändring, man måste släppa taget och hitta gemensamma arbetssätt och standardiseringar. 

Från vänster: Anders Christensson PwC, Thomas Pålsson generaldirektör SSC, Per Mosseby chef CeSam/SKL, Magnus Kolsjö PwC och Hannah Pettersson generalsekreterare Mattecentrum.

Läs mer

Onsdagens mingelseminarium tillsammans med Mattecentrum


PwC vill bidra till ett väl fungerande privat, offentlig och ideellt företagande som inger förtroende och bidrar till samhällets utveckling. Ett exempel är vårt engagemang för kompetens och utbildning. Vi medverkar i flera projekt som syftar till lärande i olika former. Ett exempel är Mattecentrum där vi genom vårt sponsorskap bidrar till att förbättra matematikkunskaperna hos barn och ungdomar runt om i landet. 

Onsdagen avslutades med ett välbesökt mingelseminarium tillsammans med Johan Wendt, grundare och vd på Mattecentrum.

Från vänster: Anders Lundin PwC, Martin Askman PwC och Johan Wendt Mattecentrum.

Läs mer

Sammanfattning: Energi – hållbar och säker försörjning?


Dagens sista seminarium berörde ämnet förnybar energi. På det livliga seminariet diskuterades inledningsvis naturgasen i USA och frågan var om vi har en gasbubbla framför oss.

Från vänster: Kjell Jansson vd Svensk Energi, Gustav Melin vd Svebio, Lina Palm SKGS energidirektör Skogsindustrierna, Johan Zettergren marknadschef Swedegas och Per Witalisson Eolus Vind AB. Deltog gjorde även Martin Gavelius PwC (moderator).

Lina Palm, SKGS energidirektör Skogsindustrierna, menade att den ökade naturgasutvinningen i USA pressar priserna på gas vilket påverkar den amerikanska industrins produktionspriser och i slutändan de svenska företagens konkurrenskraft. Hon tyckte därför att man måste tänka om i den europeiska klimatpolitiken och titta på klimatmål i kombination med mål för industrins konkurrenskraft.

Andra åsikter som fördes fram var att den amerikanska gasen ritar om den geopolitiska kartan i och med att det amerikanska beroendet av Mellanöstern minskar samt att de pressade gaspriserna leder till en ökad användning av kolkraft i Europa, med ökade koldioxidutsläpp som följd. Senare diskuterades även om naturgasen kunde komma att tränga ut biogasen.

-Nej, naturgasen är snarare en förutsättning för biogasen, menade Johan Zettergren marknadschef Swedegas.

Debatten gick vidare till att handla om kärnkraften i Tyskland, vilket rörde upp ett livligt samtal bland panelens deltagare. Både Kjell Jansson, vd Svensk Energi och Gustav Melin, vd Svebio, påpekade att reformen som genomförts varit extremt dyr. Tysklands överskott gör dessutom att andra länder överväger att stänga av sina elnät från Tyskland, vilket gör att den tyska marknaden blir en isolerad ö.

-Det är märkligt att man för fram Tyskland som ett föredöme. Det protesteras mycket i Tyskland, speciellt från den tyska industrin, berättade Lina och fortsatte med att påstå att det inte kommer att gå bra för Tyskland.

Gustav påpekade att det handlar om prioriteringar mellan minskade koldioxidutsläpp och rädsla för kärnkraften.

-I Tyskland är de mer rädda för kärnkraft än för kolkraft. I Tyskland har de valt en situation där man lägger upp klimatet på offeraltaret.

På slutet av debatten kom man att diskutera om förnyelsebar energi är tillförlitligt. Panelen var relativt överens om att förnybart var relativt tillförlitlig och Per menade att vindkraften skulle bli allt mer tillförlitlig i takt med ökad geografisk spridningen av vindkraft.  Paralleller drogs även till kärnkraftens bristande pålitlighet:

- Jämför att man stänger av reaktorer. Då får vi genast priser som är jättehöga, sa Gustav.RSS Feed