Vem ansvarar för brott som begås i
aktiebolag?


Vem ansvarar för brott som begås i ett aktiebolag? Rolf Holmquist, tidigare generaldirektör för Ekobrottsmyndigheten, Robert Engstedt tidigare åklagare på Ekobrottsmyndigheten numera bolagsjurist på PwC, och Fredrik Ljung, bolagsjurist PwC, diskuterade de vanligaste brottstyperna som bokföringsbrott, bedrägeri, trolöshet mot huvudman och förskingring under ett seminarium på tisdagen.

Om vi ser till vad som händer i omvärlden, och då framförallt i Storbritannien med UK Bribery Act, så vidgas fokus från individer till att även omfatta företag. I Storbritannien kan företag även straffas med vad som skulle kunna liknas vid ett fängelsestraff, vilket innebär att företaget stängs ute från alla offentliga upphandlingar. Under seminariet höjdes röster för att även i Sverige öka möjligheten att använda företagsbot för att minska den ekonomiska brottsligheten.

En hett diskuterad fråga var även företagaransvaret, det vill säga det straffrättsliga ansvar som en företagare kan drabbas av till följd av underlåtenhet att utöva tillsyn och kontroll över den verksamhet som han bedriver. Det straffrättsliga ansvaret ska inte kunna suddas bort genom användandet av så kallade målvakter. Ansvaret ska ligga på den som faktiskt fattar besluten, även om någon annan har den formella positionen.

Vad krävs då för att en styrelse ska kunna delegera något ansvar? Det viktigaste är att det är tydligt vad som delegeras. Och när något delegeras så ska personen ansvaret delegeras till ha både tillräcklig kompetens och de resurser som krävs för att kunna klara de uppgifter som denne ges ansvaret för.